Pagina's

Bedrust / Bed rest

Twee jaar geleden werd ik ernstig ziek. Na veel doktoren bezoek te hebben weet ik nu sinds een jaar dat ik de chronische ziekte Endometriose heb.
Vorig jaar onder ging ik twee kijkoperaties, waarvan een laparoscopische waarbij een cyste uit mijn linkereierstok werd verwijderd. Na deze operatie werd ik door middel van medicatie (Zoladex, een injectie in de buik) 6 maanden in de overgang gebracht om de ernstige Endometriose haarden te kalmeren.
Het heeft mij veel tijd gekost om mijn gezondheid terug te krijgen en om dit alles een plekje te geven.
Ik kan nu zeggen dat ik me langzaam aan weer mijn oude ik begin te voelen.
Omdat ik veel ziek ben geweest, heb ik niet kunnen doen wat ik wilde en daar heeft mijn werk ook onder geleden. Een tweede Startstipendium zat er dan ook niet in. Het Fonds vond mijn ontwikkeling/vooruitgang te weinig in een jaar tijd.
Dit werk, genaamd Bedrust, is mijn manier om jullie dit te vertellen. Het werk toont het uitzicht vanuit mijn bed.
Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft in mijn proces en in mij geloofd als kunstenaar.
Dankjewel!Two years ago I started to get very ill. After visiting many doctors, I discovered that I have the chronic illness Endometriosis.
Last year I had two surgery, during the last surgery they removed a cyst from my left ovary. After this surgery I got medication that made me go in to menopause for 6 months.
It took me a lot of time to get my health back and to give it all a place.
I can now say that I start to feel like my old self again.
Because I was ill I couldn’t do what I wanted, and my work suffered under it all. I didn’t (yet) get the funding to go back to Indonesia, the Fonds BKVB saw to little progress & development in my work the last year.
This work, called Bed rest, is my way to tell you this. The work shows the view from my bed.
I like to thank everyone for supporting me in my progress and to believe in me as an artist.
Thank you!Detail Bedrust, JurkjeDetail Bedrust, JurkjeDetail Bedrust, Batiklap

Geen opmerkingen: